fredag 1 december 2017

Vi måste orka

Det jag ser runt mig idag är att vi inte bryr oss om vår demokrati. Ingen orkar engagerar sig i den eller skyddar den. Det var så allt startade i Tyskland när nazisterna tog över makten och förvandlade landet till en diktatur. Det gäller för vanliga människor att engagera sig i politik och försöka sätta sig in i frågor.


Men att folk orkar inte längre och det är väl inte så j_vla konstigt. Många har familj och när man inte vet om man kommer orka att göra det man planerat för lördagskvällen då dagpasset kräver så mycket, eller för att vi ibland ser media vinklar nyheter, att ibland fuskar politiker och andra ämbetsmän. Vi ser även att folk diskrimineras för sin religion, sitt ursprung, sin hudfärg eller sitt kön, ja då är det inte så konstigt att man till slut ger upp.

Samhällsutvecklingen har gått oerhört snabbt under de senaste årtusendena. Därför är det självklart att vi inte alltid är rustade att hantera den komplexitet som livet för med sig. Detta får som konsekvens att vi ibland känner oss vilsna i tillvaron, inte alltid trivs på jobbet och kan känna att problem är oss övermäktiga. Anledningen är antagligen att människan fäster större vikt vid negativa händelser vilket sannolikt är evolutionär. Det ger en större överlevnadschans om individen fokuserar på risker och faror än då koncentrationen ligger på det positiva som sker.


Länge var Sverige ett bondesamhälle. De allra flesta människor bodde ute på landet där man levde
på jordbruk och djurskötsel. Industrialiseringen gjorde att de flesta flyttade in till städer för att börja arbeta i fabrikerna. Där fick människor för det mesta låga löner, lång arbetstid, och farliga arbetsförhållanden. Arbetarna bildade fackföreningar för att förbättra villkoren på arbetsplatserna och man bildade arbetarepartiet för att strida för arbetarnas rättigheter. Ju fler arbetare som enades i kampen för bättre arbetsvillkor, desto mer var politikerna tvungna att lyssna på deras krav. Andra folkrörelser som bildades vid den här tiden var nykterhetsrörelsen som tyckte att man drack alldeles för mycket sprit och frikyrkorörelsen (eller väckelserörelsen) som menade på att den vanliga kyrkan inte var bra.

Det viktigt att slå vakt om demokratin, att skydda den från attacker.


Många människor i vårt land har idag mindre att säga till om än andra. Det dröjde ända till 1921 innan kvinnor fick rösträtt i Sverige och än idag tjänar kvinnor mindre än män på sina arbeten. Kvinnorörelsen jobbar för att kvinnor ska vara jämställda med män. Miljörörelsen kämpar för att man ska sluta förstöra miljön och människorättsrörelsen protesterar mot att folk torteras och sätts i fängelse för sina åsikter på många platser i världen.


Men det finns inget land som är perfekt och ingen demokrati som fungerar till 100 procent någonstans.

För bara drygt 50 år sedan hade vita fler rättigheter än svarta i USA. De svarta fick till exempel inte sitta på de vitas platser i restauranger och på bussar. En dag bestämde sig en sömmerska(Rosa Parks) som var upprörd över orättvisorna, för att sätta sig på ”fel plats” på bussen i hemstaden Montgomery. När en vit man kom och ville ha platsen, vägrade Rosa att resa sig. Föraren kallade på polis, som grep henne. Denna händelse fick stora konsekvenser. För att visa hur illa de svarta tyckte om behandlingen av Rosa Parks, startade pastorn Martin Luther King en proteströrelse. Alla svarta i Montgomery bestämde sig för att sluta åka buss. De gick, cyklade eller åkte bil i stället, och bussbolagen förlorade massor av pengar. Domstolarna tog upp fallet, och ett år senare bestämde USA:s Högsta domstol att det var förbjudet att ha särskilda platser bara för vita. Det blev startskottet för de styrande i USA att ta bort allt fler orättvisa och rasistiska regler. Allt började när en modig kvinna vägrade resa sig på bussen.

Poängen är att vanliga människor måste engagera sig och att en människa faktiskt kan påverka samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar