torsdag 25 juni 2015

Nytt jobb

Informationssäkerhetsansvarig på Landstinget i Värmland.

Så intressant och kul det ska bli, jag har varit på kommunen i fem och ett halvt år nu och verkat för informationssäkerhet väldigt mycket det sista året. Jag är glad att få uppdraget på heltid nu.

Som informationssäkerhetsansvarig är det mitt uppdrag att driva och samordna informationssäkerhetsarbetet. 

Det innebär att jag som ska verka för att information i alla dess former finns tillgänglig när den behövs, att den är korrekt, att obehöriga inte kan få tillgång till den och att händelser i informationsbehandlingen kan spåras. 

Jag ska även bistå landstingets ledning med råd och rekommendationer, rapportera iakttagelser och föreslå åtgärder av övergripande principiell karaktär, vara landstingets representant i kontakter med externa organisationer inom informationssäkerhetsområdet och genom aktiv omvärldsbevakning följa och påverka utvecklingen inom informationssäkerhetsområdet.

Jag ser fram emot att börja den 1/9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar