fredag 1 december 2017

Vi måste orka

Det jag ser runt mig idag är att vi inte bryr oss om vår demokrati. Ingen orkar engagerar sig i den eller skyddar den. Det var så allt startade i Tyskland när nazisterna tog över makten och förvandlade landet till en diktatur. Det gäller för vanliga människor att engagera sig i politik och försöka sätta sig in i frågor.


Men att folk orkar inte längre och det är väl inte så j_vla konstigt. Många har familj och när man inte vet om man kommer orka att göra det man planerat för lördagskvällen då dagpasset kräver så mycket, eller för att vi ibland ser media vinklar nyheter, att ibland fuskar politiker och andra ämbetsmän. Vi ser även att folk diskrimineras för sin religion, sitt ursprung, sin hudfärg eller sitt kön, ja då är det inte så konstigt att man till slut ger upp.

Samhällsutvecklingen har gått oerhört snabbt under de senaste årtusendena. Därför är det självklart att vi inte alltid är rustade att hantera den komplexitet som livet för med sig. Detta får som konsekvens att vi ibland känner oss vilsna i tillvaron, inte alltid trivs på jobbet och kan känna att problem är oss övermäktiga. Anledningen är antagligen att människan fäster större vikt vid negativa händelser vilket sannolikt är evolutionär. Det ger en större överlevnadschans om individen fokuserar på risker och faror än då koncentrationen ligger på det positiva som sker.


Länge var Sverige ett bondesamhälle. De allra flesta människor bodde ute på landet där man levde
på jordbruk och djurskötsel. Industrialiseringen gjorde att de flesta flyttade in till städer för att börja arbeta i fabrikerna. Där fick människor för det mesta låga löner, lång arbetstid, och farliga arbetsförhållanden. Arbetarna bildade fackföreningar för att förbättra villkoren på arbetsplatserna och man bildade arbetarepartiet för att strida för arbetarnas rättigheter. Ju fler arbetare som enades i kampen för bättre arbetsvillkor, desto mer var politikerna tvungna att lyssna på deras krav. Andra folkrörelser som bildades vid den här tiden var nykterhetsrörelsen som tyckte att man drack alldeles för mycket sprit och frikyrkorörelsen (eller väckelserörelsen) som menade på att den vanliga kyrkan inte var bra.

Det viktigt att slå vakt om demokratin, att skydda den från attacker.


Många människor i vårt land har idag mindre att säga till om än andra. Det dröjde ända till 1921 innan kvinnor fick rösträtt i Sverige och än idag tjänar kvinnor mindre än män på sina arbeten. Kvinnorörelsen jobbar för att kvinnor ska vara jämställda med män. Miljörörelsen kämpar för att man ska sluta förstöra miljön och människorättsrörelsen protesterar mot att folk torteras och sätts i fängelse för sina åsikter på många platser i världen.


Men det finns inget land som är perfekt och ingen demokrati som fungerar till 100 procent någonstans.

För bara drygt 50 år sedan hade vita fler rättigheter än svarta i USA. De svarta fick till exempel inte sitta på de vitas platser i restauranger och på bussar. En dag bestämde sig en sömmerska(Rosa Parks) som var upprörd över orättvisorna, för att sätta sig på ”fel plats” på bussen i hemstaden Montgomery. När en vit man kom och ville ha platsen, vägrade Rosa att resa sig. Föraren kallade på polis, som grep henne. Denna händelse fick stora konsekvenser. För att visa hur illa de svarta tyckte om behandlingen av Rosa Parks, startade pastorn Martin Luther King en proteströrelse. Alla svarta i Montgomery bestämde sig för att sluta åka buss. De gick, cyklade eller åkte bil i stället, och bussbolagen förlorade massor av pengar. Domstolarna tog upp fallet, och ett år senare bestämde USA:s Högsta domstol att det var förbjudet att ha särskilda platser bara för vita. Det blev startskottet för de styrande i USA att ta bort allt fler orättvisa och rasistiska regler. Allt började när en modig kvinna vägrade resa sig på bussen.

Poängen är att vanliga människor måste engagera sig och att en människa faktiskt kan påverka samhället.

söndag 29 oktober 2017

Nu får det väl ändå vara nog!

Vad är det här för dumheter? Varför håller folk på att spöka ut sig och låter sina ungar springa runt på nätterna och pressa folk på godis med hot om diverse repressalier för de som inte ger något. det är ju utpressning!

Att folk inte skäms!

Jag läser i dagarna, på bland annat detta sociala media, om att det har dykt upp något nytt i Sverige,  "ett Halloween helvete", och ungar som "går Halloween" är bara "för mycket".

De knackar helt fräckt på vilken dörr som helst och ingen verkar veta vilken dag som gäller så detta pågår i flera dagar.

Ska vi verkligen importera nya helger och fira dem hur som helst?

... och "vart har kristendomen hade tagit vägen?" brukar det ju frågas om i olika media särskilt runt Jul. "Vår" religion, "våra" seder och "våra" bruk.

Inte får man väl ändra på våra gamla fina traditioner???

Prästerna skallar högljutt om att ”De små skolbarnen ska lära sig på djupet varför man firar jul och varför man firar påsk.” Andra säger att Halloween "förolämpar" folk som vill hedra allhelgona och bara minnas de som går bort.

Bara de som uttrycker sitt deltagande i detta utländska elände kallat Haloween, genom att tydligt ställa fram diverse attiraljer som självlysande skelett och urkarvade pumpaskallar med ljus i, får störas med denna dumhet och hutlösa tiggeri.

Man får verkligen inte gå runt utklädd till spöke och tigga godis. Det är ju bara för hemskt👻!!

Det är bara det...

...att när man till exempel läser skildringar av äldre dagars jul är det påfallande hur liten roll som det religiösa har spelat och hur lite det faktiskt är en "svensk" tradition. Och Jul är bara ett exempel av många.

När kristendomen spreds över världen, spreds också traditionen att fira jul "till minne av Jesu födelse". När kristendomen så till slut kom ändå upp till oss i Norden, runt 1000-talet, firade man här, ungefär vid vintersolståndet, redan en annan typ av fest som vi kallade för "jul". (Det var inte midvinterblotet, den låg senare i almanackan även om många tror det var den festen).

Fler av våra gamla traditioner började nu anammas och ändras i Sverige för att de skulle passa kristendomen och de införde att vi skulle fira den så kallade "kristna julen". Man kan ju inte annat än imponeras  av kyrkans marknadsföringsavdelning.

Sedan dess har även julfirandet förändrats en hel del, många nya traditioner har tillkommit samtidigt som allt fler av de gamla traditionerna försvunnit.

Jultiggeri till exempel som var vanligt förr i tiden, själva prästen i socknen brukade fara omkring och tigga sig mat. Det har ju försvunnit.

Kristna kyrkor runt hela världen firar nu för tiden Jesus födelsedag på juldagen genom att ställa upp julkrubbor och läsa högt om hans födelse ur julevangeliet, som om det verkligen var på juldagen han föddes.

Sanningen är egentligen att man helt enkelt inte har en aning om när Jesus föddes, några tror Jesus föddes den 20 maj. På andra ställen firade man Jesus födelsedag den 19 eller 20 april, eller den 28 mars, eller den 10 eller 6 januari.

Nu för tiden delas "julklappar" med dyra saker i ut som om den sista dagen var nära och den som strör mest saker omkring sig har vunnit. Förr i tiden var en julklapp i Sverige ett vedträ som man smög fram till grannen och kastade in genom dörren för att sedan försöka komma undan oupptäckt i natten, på vedklabben var ofta fäst en småelak dikt eller ramsa.

Sanningen är att allt det som vi idag betraktar som helsvenskt egentligen, från början, är importer och influenser utifrån. Allt vi kallar "svenska traditioner", har varit något nytt och oprövat i början.

Det kommer nya influenser utifrån hela tiden. Även dessa nymodigheter blir "typiskt svenska" bara åren får gå och det som vi från början betraktat med skepsis och misstro blir så småningom "en gammal fin svensk tradition".

🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃

Så glad Halloween på er allihop, nya och gamla svenskar i vårt vackra land!

Passa på och njut av livet. Glöm inte att fira alla våra svenska traditioner i denna värld som ständigt förändras.

Minns bara att det som är nyheter idag kan vara typiskt svenskt i morgon. Traditioner kommer och försvinner och hela tiden blir vi bara äldre och klokare.

Det kan vi i alla fall hoppas!

#Halloween #VågaUtvecklas #NyttÄrKul #SvenskaTraditioner