måndag 12 september 2011

Dags att samla ihop sig och göra en resa

Karlstads kommun har varit aktiva i det som kallas "Smarter Cities " projektet. (min lillasyrra var med har jag fått veta, se bilden) Karlstad 289 | Flickr - Photo Sharing!

Det övergripande målet för Smart Cities projektet är att skapa en innovation nätverk mellan regeringar och akademiska parter leder till spetskompetens inom området för utveckling och utnyttjande av e-tjänster, ställa in en ny baslinje för e-leverans av tjänster i hela norra Sea region.

Smart cities kommer att skapa:
  1. ett nätverk av Nordsjön e-förvaltning ledare med ambitiösa transformerande e-förvaltning strategier för att leverera innovativa och utmärkta allmänna tjänster med dokumenterat förbättrad livskvalitet och ökad konkurrenskraft
  2. en akademisk och forskarnätverk som kommer att stödja och hjälpa lokala och nationella myndigheter att förverkliga och fokuserar deras ambitioner
  3. en unik metod för att utveckla e-tjänster genom att kombinera det akademiska synsätt, regeringen visa och beprövade metoder och kunskap i en kraftfull process av co-design. This will result in a transferable methodology useful for EU innovation networks and authorities and a model for the NSR; Detta kommer att resultera i en överförbara metoder användbara för EU: s innovationspolitik nätverk och myndigheter och en modell för NSR
  4. en ny baslinje för kunder i centrum, personliga, informations-rika och geolocated tjänster i Nordsjöregionen kombinera befintliga lösningar som redan utvecklats av partners och co-design av nya kundservice, trådlösa applikationer och strategier för införande och multikanalisera
Projektet syftar till att förstå vilka e-tjänster tjänster fungerar bäst och varför, det kommer att underlätta överföring av e-förvaltning framgångar över nationsgränser, och det kommer att identifiera och stödja den reala transformerande effekterna av sådan överföring av god praxis på kommunal, det kommer att utrusta beslutsfattare med kunskap och ambition att åstadkomma ytterligare innovation i leveransen av e-baserade offentliga tjänster, och kommer att engagera de nationella myndigheterna i denna ambition. På europeisk nivå kommer projektet stödja skapandet och tillväxten av communities of practice över NSR bygga organisatoriska engagemang och kapacitet för interregional statlig tjänst delning. Smart Cities will raise the bar in many aspects. Smart Cities kommer att höja ribban i många aspekter.

Karlstads kommuns projekt piloter i Smart Cities är:
e-kontoret - För Karlstads kommun att framstå som en enda enhet för allmänheten, företag eller besökare, behöver vi system som fungera sömlöst över olika delar av kommunen. red with a common strategy, methodology, technology and knowledge to succeed. Det räcker inte att skapa en rad olika projekt: ett ramverk krävs med en gemensam strategi, metodik, teknik och kunskap för att lyckas.
Karlstad kommun har skapat en organisation som kallas e-kontoret, som sammanför olika modeller, riktlinjer, mallar, metoder och gemensamma lösningar. Mycket av denna kunskap har utvecklats med Karlstads universitet och med bidrag från andra projektpartner.
e-kontorets främsta uppgift är att samordna, hjälpa avdelningarna att förstå fördelarna med e-tjänster och e-förvaltning, och att ge en verktygslåda för att stödja utvecklingen av e-tjänster.

Process Project, processen för processkartläggning - När andra kommuner utförs arbetet med att skapa komplexa e-tjänster som korsar avdelningen eller andra myndigheters gränser, stod det klart att Karlstad ska dokumentera arbetsprocesser på samma sätt. arlstads kommun har ingen befintlig gemensam process modell, och de olika avdelningarna har olika sätt att processer dokument arbete. e-kontoret kommer att upprätta en gemensam standard för hur vi arbetar och tänker och dokumentera processer, nuläge och e-tjänsten modeller.

Mina sidor - En av Karlstads kommunernas mål i Smart Cities-projektet är att introducera min sida synsätt, där kommunala webbsidor är anpassade för medborgarna. Karlstad har satt ihop en plan för en hållbar utveckling av e-tjänster, som kommer att användas för att få en bättre överblick av vad som krävs och fastställa vår inställning till utveckling av personliga webbsidor.

Ja det är något av vad Karlstads kommun har på tallriken vad gäller Smart Cities. Det är inte illa att jobba för en kommun som har så framflyttade positioner vad gäller kommande strategier och är så aktiva både nationellt och internationellt.

Min inblandning i detta äventyr är just nu bara som deltagare men jag har bara e-tjänster i Värmland som fokus, det ger att jag kommer förlja Smart Cities med stor nyfikenhet. Jag deltar även i det som kallas sambruk - ÖTP

Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) är en samling grundläggande specifikationer, principer och i förekommande fall komponenter som möjliggör sambruk och återanvändning mellan kommuner.
En viktig princip inom Sambruk och ÖTP är att komponenter ska skapas nyttodrivet, d.v.s. först i samband med att de behövs första gången. Principen är också att ÖTPs-utveckling bedrivs i samma projekt och inom samma budget som själva verksamhets-projektet för att garantera närhet och förankring. Dock måste viss grundläggande utredning, visionsförvaltning, missionering och samordning kontinuerligt ske inom ÖTP-projektet.
I princip är alla sambrukande kommuner intressenter i ÖTP. Emellertid erbjuds de kommuner som deltar i något av de andra aktuella sambruksprojekten bli deltagare i detta specifika ÖTP-projekt.

Samtliga kommuner i Värmland är nu medlemmar i Sambruk. det ger oss förutsättningar att ta del av alla gemensamma tjänster och utvecklingar som detta initiativ tar fram. I sambruk kommer jag deltaga under den närmaste tiden som medproducent.

Spännande tider framöver

/Hjobo IT nerd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar